Componență parteneriat

Parteneriatul ″GAL SAMUS POROLISSUM″ este compus din 62 de parteneri din care 18 parteneri publici, reprezentând 29,03% din totalul partenerilor, 32 de parteneri privați reprezentând 51,61% din totalul partenerilor și 12 parteneri aparținând societății civile, reprezentând 19,35% din totalul partenerilor.

Implicarea celor 62 parteneri în dezvoltarea teritoriului este o necesitate în contextul în care colaborarea între actorii locali și implementarea unei strategii integrate, elaborate de jos în sus, va duce la reducerea dezechilibrelor economice și sociale, reducerea disparităților dintre urban-rural, la promovarea incluziunii sociale, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivelul teritoriului.

Oportunitatea implementării SDL în teritoriul LEADER, prin implicarea celor 62 parteneri publici, privați, ONG, este dată de contextul local concret în care s-a creat Parteneriatul LEADER ″SAMUS POROLISSUM″, și anume existența unor parteneri relevanți, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate LEADER, și care și-au propus să colaboreze în scopul implementării unei Strategiei de Dezvoltare Locală integrate a teritoriului pentru perioada 2016-2020, și totodată, prin care, cu ajutorul măsurilor stabilite în Planul de acțiuni,  să se realizeze acele investiții care să aducă valoare adăugată în zona acoperită de teritoriul noului Parteneriat LEADER ″SAMUS POROLISSUM″.

Din structura parteneriatului fac parte mai multe ONG-uri, care desfășoară activități în diferite domenii, după cum urmează:

  • un ONG care reprezintă interesele femeilor;
  • două ONG-uri care reprezintă interesele minorităților locale existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat;
  • cinci ONG-uri care reprezintă interesele tinerilor;
  • două ONG-uri în domeniul protecției mediului.

 

Listă parteneri

  • Parteneri publici 29.03% 29.03%
  • Parteneri privați 51.61% 51.61%
  • Parteneri societatea civilă (ONG) 19.35% 19.35%

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru  informaţii despre  celelalte  programe finanţate  de  Uniunea  Europeană în România,  ca şi  pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României  la  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate