DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

25.08.2021

DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE:

15.10.2021

MĂSURA: M3/6A

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE