DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

06.10.2020

DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE:

31.12.2020

MĂSURA: M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR