DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

29.09.2017

DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE:

30.11.2017

MĂSURA: M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR