DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

21.11.2022

DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE:

23.01.2023

MĂSURA: M3/6A

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE