DATĂ RAPORT EVALUARE:

31.01.2018

MĂSURA EVALUATĂ:

M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, REÎNNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ