DATĂ RAPORT EVALUARE:

08.03.2023

MĂSURA EVALUATĂ:

M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, REÎNNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ