DATĂ RAPORT EVALUARE:

14.01.2021

MĂSURA EVALUATĂ:

M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, REÎNNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ