DATĂ RAPORT EVALUARE:

28.11.2019

MĂSURA EVALUATĂ:

M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, REÎNNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ