DATĂ RAPORT SELECȚIE:

05.12.2019

MĂSURA:

M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, REÎNNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ