DATĂ RAPORT SELECȚIE:

26.06.2019

MĂSURA:

M4/6B

SERVICII DE BAZĂ, REÎNNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ