Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v7

Anexa de modificare SDL

Nota de aprobare

Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v6

Anexa de modificare SDL

Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v5

Anexa de modificare SDL

Nota de aprobare 2

Nota de aprobare 1

Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v4

Planul de finanțare modificat 20.08.2019

Anexa de modificare SDL

Nota de aprobare

Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v3

Anexa de modificare SDL

Nota de aprobare

Planul de finanțare modificat 10.2018

Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v2

Anexa de modificare SDL

Nota de aprobare

Strategia de dezvoltare locală

2014-2020 v1

Planul de finanțare modificat 04.2018

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru  informaţii despre  celelalte  programe finanţate  de  Uniunea  Europeană în România,  ca şi  pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României  la  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate