Teritoriu

Parteneriatul LEADER ”SAMUS POROLISSUM” s-a format pe un teritoriu coerent a 18 UAT-uri din Județele Sălaj și Cluj, Regiunea de Nord-Vest, astfel: Orașul Jibou, comunele Benesat, Bălan, Buciumi, Cuzăplac, Creaca, Dragu, Hida, Mirșid, Năpradea, Românași, Someș Odorhei, Sinmihaiu Almașului, Surduc, Treznea și Zimbor – JUDEȚUL SĂLAJ, comunele Panticeu, Așchileu – JUDEȚUL CLUJ.
Teritoriul format din cele 18 UAT ocupă o treime din suprafața județului Sălaj, fiind cel mai mare parteneriat LEADER din județul Sălaj și printre cele mai mari din Regiunea de Nord-Vest și are o suprafața de 1.327,29 kmp, și o populație de 48.059 locuitori , rezultând o densitate medie a populației este de 36,21 loc./kmp.

Teritoriul dispune de o suprafață agricolă de 75.522 ha la nivelul anului 2014. În structura pe categorii de folosinţă cea mai mare pondere o deţin terenurile arabile 35.383 ha, în scădere cu 857 ha față de anul 2001, urmate de pășuni 26.728 ha în scădere cu 1438 ha față de anul 2001, fânețe 12.502 ha în creștere cu 2.356 ha față de anul 2001, vii și pepiniere viticole 138 ha, în scădere cu 6 ha față de anul 2001, livezi și pepiniere viticole 841 ha, în scădere cu 18 ha față de anul 2001.

La nivelul GAL ”SAMUS POROLISSUM” există un potential turistic de excepție, alcătuit din vestigii ale unor cetăţi medievale, biserici, case memoriale şi situri arheologice, cu o încărcătură culturală şi istorică deosebită. Cele mai cunoscute obiective turistice sunt Ansamblul arheologic al vechiului oraș „Porolissum”, Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului, Grădina Botanică ”Vasile Fati” din Jibou situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi.
Potențialul turistic al teritoriului este dat și de cele 39 biserici românești de lemn care împreună formează un patrimoniu prețios pe plan național și mondial. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului 16 până spre sfârșitul secolului 19. În teritoriu regăsim 7 biserici reformate datând din secolul XII-lea și până în sec. XVIII-lea, dar și Ruinele bisericii benedictine din satul Cheud (secolul al XII-lea). Teritoriul dispune de vestigii romane/situri arheologice cum sunt Siturile arheologice de la Moigrad Porolissum, Castrul Roman de la Bucium, Turnurile de apărare a limesului Daciei de la Treznea, etc. Reprezentativ pentru teritoriu din punct de vedere arhitectural este Castelul Wesselényi (1810) din Jibou, tipic pentru barocul din Transilvania, Castelul Alexius și Georgius Bethlen din Dragu, ș.a.m.d. În ceea ce privește patrimoniul natural, în teritoriu se regăsește Poiana cu narcise din Racâș, Stânca Dracului din Râcaș, Rezervația naturală Pietrele „Moșu și Baba” din Someș-Guruslău Defileul Someșului, Dealurile Dumbrava, Casa Tâlharilor (Peștera lui Pintea Viteazu) din Surduc, Valea Teștioarei, cu numeroase grote, Bancurile de gresii din Poiana Teștioarei, Complexul de lacuri Tăul Iezer, cu o bogată vegetație lacustră, ș.a.m.d. În plus, o parte din suprafaţa a teritoriului este declarată oficial zonă HNV (High Natural Value – zonă cu valoare naturală ridicată).

Pe teritoriul “SAMUS POROLISSUM” sunt clasificate trei Situri de Importanţă Comunitară (SCI) și o Arie de Protecție Avifaunistică (SPA), ocupând o suprafață totală de 166,51 km² reprezentând un procent de 12,55% din suprafeța teritoriului astfel: ROSCI0314 ”Lozna”: Com. Surduc (14,85 km²), ROSCI0209 ”Racâs HidaROSCI0209: Com. Bălan (1,35 km²), Com. Hida (1,05 km²), ROSCI0295 ”Dealurile Clujului Est” ROSCI0295: Com. Panticeu (2,78 km²); ROSPA0114 ”Cursul Mijlociu al Somesului” ROSPA0114: Com. Năpradea (64,46 km²), Com. Surduc (11,92 km²), Com. Someș Odorhei (35,61 km²), Com. Benesat (21,23 km²), Orașul Jibou (13,26 km²)

UAT

Suprafață - kmp

Teren agricol - ha

Locuitori

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru  informaţii despre  celelalte  programe finanţate  de  Uniunea  Europeană în România,  ca şi  pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României  la  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate